SV-loon

Sociale Verzekeringsloon

Wat is SV-loon?

SV-loon betekent Sociale Verzekeringsloon. SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Alle vaste onderdelen van het loon tellen mee. Bijvoorbeeld:Spaarloon en pensioenpremie tellen niét mee.

Onder sociale verzekeringen vallen:

Wat is de hoogte van mijn SV-loon?

Je kunt jouw SV-loon meestal vinden op je salarisstrook. Staat deze niet vermeld of kan je het niet vinden? Dan kan je het ook zelf uitrekenen, dit doe je met andere gegevens die je op je salarisstrook vindt, namelijk je bruto maandsalaris, je vakantietoeslag, je ploegentoeslag en je 13e maand of eindejaarsuitkering.

Bruto maandsalaris€            x 12 (maanden)=€             
Vakantietoeslag€            x 1=€            +
Ploegentoeslag€            x 1=€            +
13e maand of eindejaarsuitkering€            x 1=€            +
Totaal€            

Rekenvoorbeeld SV-loon

Je verdient € 1.500,- per maand. Je krijgt een eindejaarsuitkering van € 1.300,- en een vakantietoeslag van € 1.400,-. Dan ziet jouw berekening* er als volgt uit:

Bruto maandsalaris€ 1.500,-x 12 (maanden)=€ 18.000,- 
Vakantietoeslag€ 1.400,-x 1=€ 1.400,-+
Ploegentoeslag€ 0,-x 1=€ 0,-+
13e maand of eindejaarsuitkering€ 1.300,-x 1=€ 1.300,-+
Totaal€ 20.700,-

Je SV-loon is in dit geval dus € 20.700,-.
Het SV-loon is vaak iets minder dan het bruto jaarloon.

Waarvoor wordt SV-loon gebruikt?

Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om bijvoorbeeld de hoogte van je dagloon en dus de hoogte van een uitkering vast te stellen.


*We hebben ons best gedaan om enkel juistheden te vermelden op deze website, maar er kan toch een foutje in zitten. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.